Laboratori de Creació Audiovisual - Laboratorio de Creación Audiovisual

[CAT]

Entenent la difícil conjuntura al sector cultural, el Cerdanya Film Festival ha decidit presentar de nou una nova edició del Laboratori de creació audiovisual, adaptada als requisits i a la normativa que s’estableix per activitats amb caràcter lúdic i formatiu arrel de la crisi del Covid-19.

Així doncs, el Laboratori d’enguany presentarà un format reduït en dies (del 5 al 9 d’agost) i amb un aforament limitat per tal de respectar la normativa vigent. L’activitat tindrà lloc cada dia de les 9 del matí a les 8 del vespre a Cal Caló de Cortariu (Bellver de Cerdanya) i neix amb l’objectiu de dinamitzar i crear sinèrgies entre els propis participants i els projectes de cadascun d’ells per crear diversos curtmetratges col·laboratius, coincidint amb la celebració de l’11a Edició del Festival. Busquem persones majors de 18 anys i menors de 35 amb ganes de fer cinema, de diferents perfils i nivells i l’objectiu és, en 5 dies, organitzar-se per a realitzar els projectes de curtmetratge que aportin els participants o que es puguin crear en el marc del laboratori, amb els recursos disponibles en cada moment.

El laboratori de creació té per filosofia ser un lloc on es treballi amb esperit col·laboratiu i sense competició. Vol ser un espai d’experimentació i d’intercanvi entre gent que s’inicia en l’audiovisual i gent experimentada que es relacionin en base al que tenen per compartir i créixer professionalment junts. Aquest laboratori s’inspira lliurement en el moviment internacional Kino Kabaret.

S’obren dues línies per participar-hi:

 • OPCIÓ 1: Participació al laboratori amb possibilitat d’allotjament a Cal Caló (Colònies Cadí) amb dret a cuina (per indicacions sanitàries). Preu: 200€ (130€ per les places becades)
 • OPCIÓ 2:  Participació al laboratori sense allotjament ni àpats. Preu: 150€ (100€ per les places becades)

Perfils professionals recomanats: interpretació, direcció, maquillatge, art, vestuari, música, operadors/es de càmera, fotografia, sonidistes, muntadors/es, productors/es, etc.

El laboratori tindrà lloc als espais exteriors de Cal Caló de Cortariu (Bellver de Cerdanya), una casa de colònies ecològica i autosuficient en ple Parc Natural del Cadí-Moixeró.

El laboratori tindrà una part amb activitats reglades: un taller de guió, un taller d’interpretació, un taller de rodatge, l’assessorament professional en el muntatge i la postproducció i projeccions nocturnes diàries in situ amb algunes sessions del Cerdanya Film Festival (inclosa la sessió finalistes, on els participants podran votar el premi del públic en les mateixes condicions que a la sessió del Museu Cerdà de Puigcerdà). Les llengües vehiculars seran el català i el castellà.

Els curtmetratges resultants es projectaran també in situ a l’acabament el laboratori.

Tots els participants tindran dret a distribuir sense fins comercials el material d’aquesta edició, sense més limitació que comunicar-ho prèviament a l’organització del Festival.

El Cerdanya Film Festival subvenciona amb el seu pressupost part d’aquest cost i posa a disposició  20 places becades a 130€ (per aquells que optin per l’opció 1) i a 100€ (opció 2), per tal d’ajudar als joves cineastes a venir a participar-hi, fins a exhaurir-les.

Avís legal: Els participants al laboratori són responsables de complir amb les mesures que dictin les autoritats sanitàries (tal com el distanciament social i altres) que segueixin vigents en el moment de realització de l’activitat. L’organització només és responsable de les activitats reglades relacionades amb el laboratori i en l’horari del mateix als espais que es designin i, en cap cas, a l’interior de les habitacions i espais comuns de l’allotjament. S’apliquen les normes de conducta i responsabilitats existents a Cal Caló – Cortariu en el cas d’optar per l’opció amb allotjament inclòs. En cas de desperfectes, el responsable serà únicament el causant. Els participants han de respectar la legislació vigent i atendre a les indicacions que se’ls facin. Cal notificar a l’organització si s’ha donat positiu a un test Covid-19. Recomanem no inscriure’s al laboratori si es tenen malalties mentals o trastorns que puguin agreujar-se en un entorn de treball col·laboratiu, es tenen al·lèrgies alimentàries o a l’entorn natural propi de la muntanya. No podran participar al laboratori aquells participants que tinguin símptomes compatibles amb el Covid-19 en el moment d’iniciar el laboratori.

Política de cancel·lació: L’organització es reserva el dret a cancel·lar l’activitat i a retornar els diners de les inscripcions en cas de no assolir el quòrum mínim necessari per a la realització de l’activitat. La no assistència no dona lloc al reemborsament de la quota d’inscripció. En cas d’optar per una inscripció becada i passats 5 dies, no es tindrà dret a reemborsament en cas de desistiment. 

[CAST]

Entendiendo la difícil coyuntura en el sector cultural, el Cerdanya Film Festival ha decidido mantener la organización de una nueva edición del Laboratorio de creación audiovisual, adaptada a los requisitos y a la normativa que se establece para actividades con carácter lúdico y formativo ante la crisis del Covid-19.

Así pues, el Laboratorio de este año presentará un formato reducido en días (del 5 al 9 de agosto) y con un aforo limitado con el objetivo de respetar la normativa vigente. La actividad tendrá lugar cada día de las 9 de la mañana a las 8 de la tarde en Cal Caló de Cortariu (Bellver de Cerdanya) y nace con el objetivo de dinamizar y crear sinergias entre los propios participantes y los proyectos de cada uno de ellos para crear distintos cortometrajes colaborativos, coincidiendo con la celebración de la 11ª Edición del Festival. Buscamos personas mayores de 18 años y menores de 35 con ganas de hacer cine, de distintos perfiles y niveles, con el objetivo de, en 5 días, organizarse para realizar los proyectos de cortometrajes que aporten los participantes o que se puedan crear en el marco del laboratorio, con los recursos disponibles en cada momento.

El laboratorio de creación tiene por filosofía ser un espacio donde se trabaje con espíritu colaborativo y sin competición. Quiere ser un espacio de experimentación e intercambio entre gente que se inicia en el audiovisual y gente experimentada que se relacionen en base a lo que tengan para compartir y crecer profesionalmente juntos. Este laboratorio se inspira libremente en el movimiento internacional Kino Kabaret.

Se abren dos líneas para participar:

 • OPCIÓN 1: Participación al laboratorio con posibilidad de alojamiento en Cal Caló (Colònies Cadí) con derecho a cocina (por indicaciones sanitarias). Inscripción: 200€ (130€ para las plazas becadas)
 • OPCIÓN 2:  Participación al laboratorio sin alojamiento ni comidas. Inscripción: 150€ (100€ para las plazas becadas)

Perfiles profesionales recomendados: interpretación, dirección, maquillaje, arte, vestuario, música, operadores/as de cámara, fotografía, sonidistas, montadores/as, productores/as, etc.

El laboratorio tendrá lugar en los espacios exteriores de Cal Caló de Cortariu (Bellver de Cerdanya), una casa de colonias ecológica y autosuficiente en pleno Parque Natural del Cadí-Moixeró.

El laboratorio tendrá una parte con actividades regladas: un taller de guion, un taller de interpretación, un taller de rodaje, asesoría profesional en el montaje y la posproducción y proyecciones nocturnas diarias in situ con algunas sesiones del Cerdanya Film Festival (incluida la sesión finalistas, donde los participantes podrán votar el premio del público en las mismas condiciones que en la sesión principal del Museu Cerdà de Puigcerdà). Las lenguas vehiculares serán el catalán y el castellano.

Los cortometrajes resultantes se proyectarán también in situ al finalizar el laboratorio.

Todos los participantes tendrán derecho a distribuir sin fines comerciales el material de esta edición, sin más limitación que comunicarlo previamente a la organización del festival.

El Cerdanya Film Festival subvenciona con su presupuesto parte de este coste y pone a disposición 20 plazas becadas a 130€ (para los que opten por la opción 1) y a 100€ (opción 2), con tal de ayudar a los jóvenes cineastas a participar en el laboratorio, hasta agotarse.

Aviso legal: Los participantes del laboratorio son responsables del cumplimiento de las medidas que dicten las autoridades sanitarias (tales como el distanciamiento social y otras) que sigan en vigor en el momento de realización de la actividad. La organización solo es responsable de las actividades regladas relacionadas con el laboratorio en el horario del mismo en los espacios previamente designados y, en ningún caso, lo es en el interior de las habitaciones o espacios comunes del alojamiento. Se aplican las normas de conducta y responsabilidades existentes en Cal Caló – Cortariu en el caso de optar por la opción con alojamiento incluido. En caso de desperfectos, el responsable será únicamente el causante de los mismos. Los participantes deberán respetar la legislación vigente y atender las indicaciones que se les hagan. Deben notificar a la organización si se ha dado positivo en un test de Covid-19. Recomendamos no inscribirse al laboratorio si se sufren enfermedades mentales o trastornos que puedan verse agravados en un entorno de trabajo colaborativo, se tienen alergias alimentarias o al entorno natural propio de la montaña. No podrán participar en el laboratorio aquellos participantes que presenten síntomas compatibles con el Covid-19 en el momento de iniciar el laboratorio. 

Política de cancelación: La organización se reserva el derecho a cancelar la actividad y a devolver las cuotas de las inscripciones en el caso de no alcanzar el cuórum mínimo necesario para la realización de la actividad. La no asistencia no da lugar al reembolso de la cuota de inscripción. En caso de optar por una inscripción becada y pasados 5 días, no se tendrá derecho al reembolso en caso de desistimiento.  

Inscriu-te aquí -- Inscríbete aquí

Dia 1 (5/08/2020):

Meeting
Check in de 10 a 14 h – Cal Caló de Cortariu (Bellver de Cerdanya)

Creació de grups i posada en comú de guions / Creación de grupos y puesta en común de guiones
Pots portar un guió fet per treballar en grup, autogestionar-te amb el col·lectiu o bé participar del taller de guió i cinema ràpid que farem per a no iniciats.
Puedes traer un guion hecho para trabajar en grupo, autogestionarte con el colectivo o bien participar del taller de guion y cine rápido que haremos para no iniciados.

Taller 1 opcional:
Procés de creació d’un guió / Proceso de creación de un guion

Projeccions del Festival / Proyecciones del Festival
21.30 h – Curtmiratges

 

Dia 2 (6/08/2020):

Taller 2 opcional:
Procés de creació d’una pel·lícula ràpida / Proceso de creación de una película rápida 

Preproducció, producció, postproducció, nocions bàsiques de muntatge, direcció d’actors, coaching actoral, pla de rodatge, cerca de localitzacions…
Preproducción, producción, posproducción, nociones básicas de montaje, dirección de actores, plan de rodaje, búsqueda de localizaciones…

Taller 3 opcional:
Coaching actoral i creació de personatges / Coaching actoral y creación de personajes

Rodatge / Rodaje

Projeccions del Festival / Proyecciones del Festival
21.30 h – Llargmetratge / Largometraje

 

Dia 3 (7/08/2020):

Rodatge / Rodaje

Inici de la postproducció / Inicio de la postproducción

Taller 4 opcional:
Nocions bàsiques de postproducció i muntatge / Nociones básicas de posproducción y montaje

Projeccions del Festival / Proyecciones del Festival
21.30 h – Curtmetratges internacionals / Cortometrajes internacionales 

 

Dia 4 (8/08/2020):

Comprovació del material rodat i muntatge/ Comprobación del material rodado y montaje

Projeccions del Festival / Proyecciones del Festival
21.30 h – Curtmetratges premi del públic (votació en directe) / Cortometrajes premio de público (votación en directo)
A continuació – Projecció curtmetratges del Laboratori / Proyección cortometrajes del Laboratorio
+Festa de cloenda / Fiesta de clausura

 

Dia 5 (9/08/2020):

Check out durant el matí / Check out durante la mañana

Si tens un guió prèviament fet i el vols aportar al laboratori per tal de rodar-lo de comú acord amb els altres participants, t’animem a fer-ho!  La convocatòria està oberta exclusivament per als inscrits al laboratori. No és obligatori per a tots els inscrits presentar projecte però animem a fer-ho per enriquir els projectes que es podran fer donat que el temps és limitat.

Si no tens o no vols fer o no saps fer un guió, no passa res! Participa als tallers que hem afegit al laboratori d’enguany i aprèn a fer cinema en el rol que més t’agradi.

Si optes per autogestionar-te, demanem que els projectes tingui els següents requisits:

 • Màxim 6 minuts de durada.
 • Realitzables en dues jornades de rodatge.
 • Sense contingut racista, classista, masclista.
 • Prou flexibles per adaptar-se a les circumstàncies que es donin durant el laboratori.

Una versió sintetitzada dels projectes seleccionats es posarà a l’abast de tots els participants uns dies abans de l’inici del laboratori.

Si tienes un guion previamente hecho y lo quieres aportar al laboratorio para rodarlo de común acuerdo con los otros participantes, ¡te animamos a hacerlo! La convocatoria está abierta exclusivamente a los inscritos al laboratorio. No es obligatorio para todos los inscritos presentar un proyecto pero animamos a hacerlo para enriquecer los cortos que se podrán hacer dadas las limitaciones de tiempo. 

Si no tienes o no quieres  o no sabes hacer un guion, ¡no pasa nada! Participa en los talleres que hemos añadido al laboratorio y aprende a hacer cine en el rol que más te guste. 

Si optas por autogestionarte, pedimos que los proyectos tengan los siguientes requisitos: 

 • Máximo 6 minutos de duración.
 • Realizables en dos jornadas de rodaje.
 • Sin contenido racista, clasista, machista.
 • Flexibles para adaptarse a las distintas circunstancias que se den durante el laboratorio. 

Una versión sintetizada de los proyectos seleccionados se pondrá a disposición de todos los participantes unos días antes del inicio del laboratorio. 

Animem els participants a portar el seu propi material de rodatge, attrezzo, il·luminació, so, edició, ordinadors, etc.. L’organització posarà a disposició dels participants que optin pels tallers un equip mínim per poder desenvolupar el laboratori.

També hi haurà disponible un servei de dron professional amb pilot acreditat per fer plans aeris i demés aplicacions.

 

Animamos a los participantes a traer su propio material de rodaje, attrezzo, iluminación, sonido, edición, ordenadores, etc.. La organización dispondrá de un equipo mínimo para los participantes que opten por los talleres para poder realizar el laboratorio.

También estará disponible un servicio de dron profesional con piloto acreditado para hacer planos aéreos y demás aplicaciones.