Consulta aquí les bases de participació al concurs d'enguany

BASES DEL CERDANYA FILM FESTIVAL

[CATALÀ] BASES PER A LA INSCRIPCIÓ DE PEL·LÍCULES PER A L’EDICIÓ 2021

Cerdanya Film Festival, Festival Internacional de Cinema de Cerdanya, és un Festival de caire generalista on participen els gèneres documental, ficció i animació, curtmetratges i llargmetratges, i que consisteix en seccions a competició internacional, seccions no competitives i activitats paral·leles. Totes les pel·lícules que conformen les diferents seccions seran seleccionades pel comitè de programació del Festival.

La 12a edició del Cerdanya Film Festival se celebrarà del 7 al 15 d’agost de 2021 presencialment i online

Les següents bases regulen la candidatura de pel·lícules per a les Seccions Competitives Oficial – Curtmetratges, Oficial – Llargmetratges i Oficial – Documentals.   

SELECCIÓ OFICIAL A CONCURS

 • La Secció Curtmetratges agrupa una selecció dels millors curtmetratges del panorama internacional més recent de menys de 30 minuts presentats a competició. Les pel·lícules d’aquesta secció competeixen pels següents premis:
  • Premi al Millor Curtmetratge de ficció Espanyol amb una dotació econòmica de 1000€ i un guardó del Festival.
  • Premi al Millor Curtmetratge Internacional amb una dotació econòmica de 300€ i un guardó del Festival.
  • Premi al Millor Curtmetratge d’animació amb una dotació econòmica de 300€ i un guardó del Festival.
  • Premi Curtmiratges al Millor curtmetratge fet per una directora jove (menor de 30 anys), que consisteix en un guardó del Festival.
  • Premi del Públic al Millor curtmetratge, que consisteix en un guardó del Festival.
 • La Secció Llargmetratges agrupa una selecció dels millors llargmetratges de ficció i animació de qualsevol procedència i de més de 60 minuts presentats a competició. Les pel·lícules d’aquesta secció competeixen pels següents premis:
  • Premi al Millor Llargmetratge – Premi del Públic està dotat econòmicament amb 600€ i un guardó del Festival.
  • Premi Mirada Social al Millor llargmetratge que tracti una temàtica social, que consisteix en un guardó del Festival.
 • La Secció Documentals agrupa una selecció de films documentals de qualsevol durada centrats en les temàtiques següents: societat, solidaritat, món, art, biografia, musical, fusió, història, naturalesa, ciència, paisatge, descoberta, viatges, turisme, esport i etnografia. Les pel·lícules d’aquesta secció competeixen pels següents premis:
  • Premi al Millor Curtmetratge Documental Espanyol amb una dotació econòmica de 300€ i un guardó del Festival.
  • Premi al Millor Documental – Premi del Públic, dotat econòmicament amb 300€ i un guardó del Festival.
  • Premi Memòria al Millor documental que difongui algun aspecte relacionat amb la memòria històrica, que consisteix en un guardó del Festival.

Les pel·lícules de les tres seccions opten també a la resta de Premis del Festival, atorgats pel jurat del mateix i que consisteixen en un guardó del certamen.  Aquests són: Millor Film en Català, Millor Director, Millor guió original, Talent emergent, Millor disseny de so, Millor muntatge, Millor fotografia i Millor interpretació.

L’Organització es reserva el dret a establir tantes mencions a films com el Jurat del Festival consideri oportú.

1.     Requisits generals per a la inscripció

Terminis: 

Data límit d’inscripció: 15 de maig de 2021

Confirmació: Es notificarà la selecció final a tots els participants abans del 15 de juny de 2021

 • Els films que participin a les Seccions Oficials seran seleccionats pels programadors del Festival. La seva decisió és inapel·lable.
 • L’Organització informarà preferentment a través d’un correu electrònic als aspirants dels films seleccionats i ho publicarà a la pàgina web del Festival.

Criteris d’admissió:

 • La Secció Oficial – Curtmetratges està oberta a curtmetratges de qualsevol país del món, amb un límit de 30 minuts de durada.
 • La Secció Oficial – Llargmetratges està oberta a films de qualsevol país del món, de durada superior a 60 minuts.
 • La Secció Oficial – Documental està oberta a documentals de qualsevol país del món, sense límit de durada.
 • En totes tres seccions els films presentats han de reunir les següents condicions:
  • que siguin produïts posteriorment a 1 gener del 2018
  • que no s’hagin estrenat comercialment

La direcció del Festival es reserva el dret a programar, com a excepció, pel·lícules que no compleixin aquests requisits, sempre fora de concurs.

 • Els procediments vàlids per presentar un film al Festival són: a través de la inscripció a les plataformes online clickforfestivals.com o www.festhome.com o www.filmfreeway.com. S’acceptaran enviaments de DVDs o altres formats físics i/o digitals a la següent adreça: Cerdanya Film Festival – Museu Cerdà. C/ Higini de Rivera 4, 17520 Puigcerdà (Girona).
 • Els films s’han de presentar en versió original i hauran de tenir disponibles subtítols en català o castellà quan aquest no sigui l’idioma original de la pel·lícula.

 

2.         Premis

 • Cap dels premis econòmics podrà ser declarat desert ni ex aequo.
 • L’Organització es reserva el dret d’incorporar nous premis i de substituir els premis per altres d’igual o més valor sempre que hi hagi una causa justificada. En qualsevol cas, aquesta decisió serà sempre degudament comunicada. Els premis no són intercanviables per qualsevol altre premi.
 • Els premis en metàl·lic estan subjectes a la legislació vigent de l’IRPF per a les produccions espanyoles i en base als convenis de doble imposició internacional per a les pel·lícules estrangeres.
 • Totes les decisions preses pel Festival i pel jurat són inapel·lables. La inscripció i participació d’un film al Certamen impliquen l’acceptació total de les bases. Qualsevol dubte que pugui sorgir que no quedi resolt en aquetes bases serà resolt per la direcció de l’Organització del Festival.

 

3.         Remuneració de les pel·lícules

 • El Festival estableix una remuneració per tots els films seleccionats al concurs en concepte de drets de projecció segons la següent taula:
  • Curtmetratges (<30’) 25€ IVA inclòs
  • Documentals (qualsevol durada): 25€ IVA inclòs
  • Llargmetratges ficció i animació (>60’): 220€ IVA inclòs
 • Si les pel·lícules s’estrenen oficialment al festival, les remuneracions de l’apartat anterior dupliquen el seu import. Caldrà acreditar tal condició documentalment i el Festival en comprovarà la veracitat.
 • És obligació de les empreses productores facilitar les factures corresponents a l’Organització del Festival per tramitar el pagament d’aquests imports. No s’efectuarà cap pagament sense la preceptiva factura ni a posterioritat a 31 de desembre de 2021.

 

4.         Com inscriure un film

 • Els procediments acceptats per presentar un film al Festival són: a través de la plataforma clickforFestivals.com, la plataforma www.Festhome.com, la plataforma www.FilmFreeway.com o per tramesa postal.
  • La inscripció a la plataforma ClickForFestivals, que inclou una fitxa tècnica, materials promocionals i una còpia de projecció.
  • La inscripció a la plataforma Festhome, que inclou una fitxa tècnica, materials promocionals i un enllaç online. El participant s’haurà d’assegurar que la contrasenya a YouTube, Vimeo o altres no caduqui o canviï fins que acabi el Festival.
  • La inscripció a la plataforma FilmFreeway, que inclou una fitxa tècnica, materials promocionals i un enllaç online. El participant s’haurà d’assegurar que la contrasenya a YouTube, Vimeo o altres no caduqui o canviï fins que acabi el Festival.
  • La inscripció per tramesa postal o en mà, ha d’incloure la butlleta d’inscripció, una fitxa tècnica, materials promocionals i un suport físic amb el film. S’ha de remetre a: Cerdanya Film Festival – Museu Cerdà. C/ Higini de Rivera 4, 17520 Puigcerdà (Girona).
 • S’estableixen les següents quotes d’inscripció al Festival:
  • 5€ per curtmetratges de ficció i animació.
  • 5€ per documentals (de qualsevol durada).
  • 15€ per llargmetratges de ficció i animació.

Aquestes quotes d’inscripció no són reemborsables i no existeixen exempcions. El no pagament de la quota implica la no inscripció al Festival.

Els films inèdits que vulguin estrenar-se al Cerdanya Film Festival, considerant estrenes a nivell internacional o nacional, hauran de notificar-ho expressament a: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

 • El Festival accepta la inscripció de pel·lícules amb muntatges no definitius (rough cuts/versió no definitiva) per a que els programadors les tinguin en compte. A l’hora de fer la inscripció, s’haurà de notificar/deixar escrit de manera clara que es tracta d’un muntatge no final de la pel·lícula. L’Organització contactarà directament amb el participant i/o persona que hagi fet la inscripció per reclamar una versió final i/o definitiva del la pel·lícula en cas necessari.
 • El/la participant assegura que el film presentat és original i no està subjecte a contractes, cessions o llicències a tercers de drets d’autor o propietats intel·lectuals o altres drets, excepte els propis de l’autor.
 • Només s’acceptaran les inscripcions que arribin a temps i no es tindran en compte les sol·licituds incomplertes. La tramesa de la còpia de projecció serà només online i s’ha de realitzar abans del 15 de juliol de 2021.

 

5.         Procés de selecció, requisits necessaris i autoritzacions

Procés de selecció

 • Els programadors del Festival visionaran tots els films inscrits a les diferents seccions competitives.
 • El Festival informarà abans del 15 de juny de 2021 als aspirants de les pel·lícules seleccionades, que rebran un correu de confirmació i el reglament del Festival.
 • Un Jurat professional deliberarà sobre els premis del Cerdanya Film Festival, llevat d’aquells específicament designats pel públic assistent.
 • L’Organització becarà l’assistència dels autors premiats al Festival (allotjament i dietes) si ho estima oportú.

Formats

 • Les pel·lícules seleccionades hauran de tenir disponible una còpia de projecció en els següents formats: Còpia digital en HD (preferiblement .mov o .mp4, H264) o Blu-ray. El Festival no acceptarà còpies que no reuneixin les condicions d’exhibició mínimes.

Llocs de projecció

 • Les pel·lícules seleccionades es projectaran presencialment durant les dates del festival al Museu Cerdà de Puigcerdà. L’organització es reserva el dret d’itinerància de les sessions.
 • Excepcionalment, els films participants poden optar per projectar-se també en streaming i durant un període limitat a través del canal online del festival i sota les condicions que s’acordin amb el proveïdor de serveis.

Autoritzacions, responsabilitat i publicitat

 • Els participants eximeixen a l’Organització del Festival de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en la que ells puguin incórrer. Els films seran presentats per una persona que ostenti els drets sobre ells o que el representi. La persona que presenti films a concurs es responsabilitzarà de realitzar els pagaments dels drets d’autor que generin les seves obres.
 • Els premiats es comprometen a que en posteriors emissions del film figuri la menció del guardó rebut. A més a més, autoritzen l’Organització a l’ús d’extractes (menys de 1’) i fotografies per a la promoció i publicitat del Festival en tots els suports físics i digitals, incloent les xarxes socials.
 • Tots els films rebuts passaran a formar part del fons de documentació videogràfica del Cerdanya Film Festival, que no retornarà cap dels exemplars als seus autors en cap cas. Els participants autoritzen l’Organització a la reproducció dels seus films durant el Festival així com una selecció dins de la jornada de “El Dia Més Curt” o en sessions itinerants del festival (prèvia acceptació). Cap pel·lícula es projectarà més de 3 vegades sense el consentiment previ del propietari.

 

6.         Contacte i comunicacions

Per    a    consultes    relacionades    amb    les    bases    i/o    el    procés d’inscripció podeu contactar-nos a: info(a)cerdanyafilmfestival.cat  

 

Web:              www.cerdanyafilmfestival.cat
Facebook:      www.facebook.com/cerdanyafilmfestival
Instagram:      @cerdanyafilmfestival

[CASTELLANO] BASES PARA LA INSCRIPCIÓN DE PELÍCULAS PARA LA EDICIÓN 2021

 

Cerdanya Film Festival, Festival Internacional de Cine de Cerdanya, es un Festival de cariz generalista donde participan los géneros documental, ficción y animación, cortometrajes y largometrajes, y que consiste en secciones a competición internacional, secciones no competitivas y actividades paralelas. Todas las películas que conforman las diferentes secciones serán seleccionadas por el comité de programación del Festival.

La 12ª edición del Cerdanya Film Festival se celebrará del 7 al 15 de agosto de 2021

Las siguientes bases regulan la candidatura de películas para las Secciones Competitivas Oficial – Cortometrajes, Oficial – Largometrajes y Oficial – Documentales.

SELECCIÓN OFICIAL A CONCURSO

 • La Sección Oficial – Cortometrajes agrupa una selección de los mejores cortometrajes del panorama internacional más reciente de menos de 30 minutos presentados a competición. Las películas de esta sección compiten en los siguientes premios:
  • Premio al Mejor Cortometraje de ficción Español con una dotación económica de 1000€ y un galardón del Festival.
  • Premio al Mejor Cortometraje Internacional con una dotación económica de 300€ y un galardón del Festival.
  • Premio al Mejor Cortometraje de animación con una dotación económica de 300€ y un galardón del Festival.
  • Premio Curtmiratges al Mejor cortometraje hecho por una directora joven (menor de 30 años), que consiste en un galardón del Festival.
  • Premio del Público al Mejor Cortometraje, que consiste en un galardón del Festival.
 • La Sección Oficial – Largometrajes agrupa una selección de los mejores largometrajes de ficción y animación de cualquier procedencia y de más de 60 minutos presentados a competición. Las películas de esta sección compiten por los siguientes premios:
  • El Premio al Mejor Largometraje – Premio del Público está dotado económicamente con 600€ y un galardón del Festival.
  • Premio Mirada Social al Mejor largometraje que trate una temática social, que consiste en un galardón del Festival.
 • La Sección Oficial – Documental agrupa una selección de documentales de cualquier duración centrados en las temáticas siguientes: sociedad, solidaridad, mundo, arte, biografía, musical, fusión, historia, naturaleza, ciencia, paisaje, descubierta, viajes, turismo, deportes y etnografía. Las películas de esta sección compiten por los siguientes premios:
  • Premio al Mejor Cortometraje Documental Español, dotado económicamente con 300€ y un galardón.
  • Premio al Mejor Documental – Premio del Público, dotado económicamente con 300€ y un galardón del Festival.
  • Premio Memoria al Mejor documental que difunda algún aspecto relacionado con la memoria histórica, que consiste en un galardón del Festival.

Las películas de las tres secciones también optan también al resto de Premios del Festival, otorgados por el jurado del mismo y que consisten en un galardón del certamen. Son: Mejor Film en Catalán, Mejor Director, Mejor guion original, Talento Emergente, Mejor diseño de sonido, Mejor montaje, Mejor fotografía y Mejores Interpretación.

La Organización se reserva el derecho a establecer tantas menciones a films como el Jurado del Festival considere oportuno.

 

1.     Requisitos generales para la inscripción

Plazos: 

Fecha límite de inscripción: 15 de mayo de 2021

Confirmación: Se notificará la selección final a todos los participantes antes del 15 de junio de 2021

 • Los films que participen en las Secciones Oficiales serán seleccionados por los programadores del Festival y su decisión es inapelable.
 • La Organización informará preferentemente a través de un correo electrónico a los aspirantes de los films seleccionados y lo publicará en la página web del Festival.

Criterios de admisión: 

 • La Sección Oficial – Cortometrajes está abierta a cortometrajes de cualquier país del mundo, con un límite de 30 minutos de duración.
 • La Sección Oficial – Largometrajes está abierta a films de cualquier país del mundo, de duración superior a los 60 minutos.
 • La Sección Oficial – Documental está abierta a documentales de cualquier país del mundo, sin límite de duración.
 • En las tres secciones las películas presentadas deben reunir las siguientes condiciones:
  • que sean producidas después del 1 enero de 2018
  • que no hayan sido estrenadas comercialmente

La dirección del Festival se reserva el derecho de programar, como excepción, películas que no cumplan estos requisitos, siempre fuera de concurso.

 • Los procedimientos válidos para presentar una película al Festival son: a través de las plataformas online clickforFestivals.com o www.Festhome.com o www.FilmFreeway.com. Se aceptarán envíos de DVDs u otros formatos físicos y/o digitales en la siguiente dirección: Cerdanya Film Festival – Museu Cerdà. C/ Higini de Rivera 4, 17520 Puigcerdà (Girona).
 • Los films se presentarán en versión original y deberán tener disponibles subtítulos en catalán o castellano cuando no sea el idioma original de la película.

 

2.     Premios

 • Ninguno de los premios económicos podrá ser declarado desierto ni ex aequo.
 • La Organización se reserva el derecho de incorporar nuevos premios y de sustituir los premios por otros de igual o superior valor siempre que haya una causa justificada. En cualquier caso, tal decisión será siempre debidamente comunicada. Los premios no son intercambiables por cualquier otro premio.
 • Los premios en metálico están sujetos a la legislación vigente del IRPF para las producciones españolas y en base a los convenios de doble imposición internacional para las películas extranjeras.
 • Todas las decisiones tomadas por el Festival y por el jurado son inapelables. La inscripción y participación de un film al Certamen implican la aceptación total de las bases. Cualquier duda que pueda surgir que no quede resuelta en estas bases será resuelta por la dirección de la Organización del Festival.

 

3.     Remuneración de las películas

 • El Festival establece una remuneración para todas las películas seleccionadas a concurso en concepto de derechos de proyección según las siguiente tabla:
  • Cortometrajes (<30’) 25€ IVA incluido
  • Documentales (cualquier duración): 25€ IVA incluido
  • Largometrajes ficción y animación (>60’): 220€ IVA incluido
 • Si las películas se estrenan oficialmente en el Festival, las remuneraciones del apartado anterior duplican su importe. Se deberá acreditar tal condición documentalmente y el Festival comprobará su veracidad.
 • Es obligación de las empresas productoras facilitar las facturas correspondientes a la Organización del Festival para tramitar el pago de dichos importes. No se efectuará ningún pago sin la preceptiva factura ni a posterioridad a 31 de diciembre de 2021.

 

4.     Cómo inscribir un film

 • Los procedimientos aceptados para presentar una película al festival son: a través de la plataforma clickforfestivals.cat, la plataforma www.Festhome.com, la plataforma www.FilmFreeway.com o por envío postal.
 • La inscripción en la plataforma ClickForFestivals, que incluye una ficha técnica, materiales promocionales y una copia de proyección.
 • La inscripción en la plataforma Festhome, que incluye una ficha técnica, materiales promocionales y un enlace online. El participante deberá asegurarse que la contraseña de YouTube, Vimeo u otros no caduque o cambie hasta que acabe el Festival.
 • La inscripción en la plataforma FilmFreeway, que incluye una ficha técnica, materiales promocionales y un enlace online. El participante deberá asegurarse que la contraseña de YouTube, Vimeo u otros no caduque o cambie hasta que acabe el Festival.
 • La inscripción por envío postal o en mano, debe incluir el formulario de inscripción, una ficha técnica, materiales promocionales y un soporte físico con el film. Debe remitirse a: Cerdanya Film Festival – Museu Cerdà. C/ Higini de Rivera 4, 17520 Puigcerdà (Girona).
 • Se establecen las siguientes cuotas de inscripción al Festival:
  • 5€ por cortometrajes de ficción y animación.
  • 5€ por documentales (cualquier duración).
  • 15€ por largometrajes de ficción y animación.

Estas cuotas de inscripción no son reembolsables y no existen exenciones. El impago de la cuota implica la no inscripción al Festival.

Los films inéditos que quieran estrenarse en el Cerdanya Film Festival, considerando estrenas a nivel internacional o nacional, deberán notificarlo expresamente a: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

 • El Festival acepta la inscripción de películas con montajes no definitivos (rough cuts/versión no definitiva) para que los programadores las tengan en cuenta. A la hora de hacer la inscripción, se deberá notificar/dejar escrito de manera clara que se trata de un montaje no final de la película. La Organización contactará directamente con el participante y/o persona que haya hecho la inscripción para reclamar una versión final y/o definitiva de la película en caso necesario.
 • El participante asegura que el film presentado es original e inédito y no se encuentra sujeto a contratos, cesiones o licencias a terceros de derechos de autor o propiedades intelectuales u otros derechos, excepto los propios del autor.
 • Sólo se aceptarán las inscripciones que lleguen a tiempo y no se tendrán en cuenta las solicitudes incompletas. El envío de la copia de proyección será solo online y debe realizarse antes del 15 de julio de 2021.

 

5.     Proceso de selección, requisitos necesarios y autorizaciones

Proceso de selección: 

 • Los programadores del Festival visionarán todos los films inscritos en las distintas secciones competitivas.
 • El Festival informará antes del 15 de junio de 2021 a los aspirantes de las películas seleccionadas, quienes recibirán un correo de confirmación y el reglamento del Festival.
 • Un Jurado profesional deliberará sobre los premios del Cerdanya Film Festival, menos los específicamente designados por el público asistente.
 • La Organización becará la asistencia al Festival de los autores premiados (alojamiento y dietas) si lo estima oportuno.

Formatos: 

 • Las películas seleccionadas deberán tener disponible una copia de proyección en los siguientes formatos: DCP, Hard Disk o Blu-ray. El Festival no aceptará copias que no reúnan las condiciones de exhibición mínimas.

Lugares de proyección: 

 • Las películas seleccionadas se proyectarán presencialmente durante las fechas del festival en el Museu Cerdà de Puigcerdà. La organización se reserva el derecho de itinerancia de las sesiones.
 • Excepcionalmente, las películas participantes pueden optar por proyectarse también en streaming y durante un periodo limitado a través del canal online del festival y bajo las condiciones que se acuerden con el proveedor de servicios.

Autorizaciones, responsabilidad y publicidad: 

 • Los participantes eximen la organización de cualquier responsabilidad derivada del plagio o la transgresión de la legalidad vigente en la que ellos puedan incurrir. Las obras serán presentadas por una persona que ostente los derechos sobre ellas o que le represente. La persona que presente películas a concurso se responsabilizará de realizar los pagos de derechos de autor que generen sus obras.
 • Los premiados se comprometen a que en posteriores emisiones del film figure la mención del galardón recibido. Además, autorizan la Organización al uso de extractos (menos de 1’) y fotografías para la promoción y publicidad del Festival en todos los soportes físicos y digitales, incluyendo las redes sociales.
 • Todos los films recibidos pasarán a formar parte del fondo de documentación videogràfica del Cerdanya Film Festival, que no devolverá ninguno de los ejemplares a sus autores en ningún caso. Los participantes autorizan la Organización a la reproducción de sus films durante el Festival así como, previa aceptación expresa, una selección dentro de la jornada de “El Día Más Corto” o en sesiones itinerantes del Festiva (previa aceptación). Ninguna película se proyectará más de 3 veces sin el consentimiento previo del propietario.

 

6.     Contacto y comunicaciones

Para consultas relacionadas con las bases y/o el proceso de inscripción pueden contactarnos en: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

Web:              www.cerdanyafilmfestival.cat
Facebook:      www.facebook.com/cerdanyafilmfestival
Instagram:      @cerdanyafilmfestival

[ENGLISH] SUBMISSION RULES AND REGULATIONS FOR THE 2021 EDITION

Cerdanya Film Festival, Festival Internacional de Cinema de Cerdanya, is a Festival specialized in the documentary, fiction and animation genre, short and feature films, consisting of competitive international sections, non-competitive sections and parallel activities. All the films that are part of the different sections will be selected by the Festival programmers.

The 12th edition of the Cerdanya Film Festival will be held from 7th to 15th August 2021. 

The following regulations will be applied to films submitted for the Competitive Sections Official – Short Films, Official – Feature Films and Official – Documentaries.

OFFICIAL SELECTION

 • The Festival Official – Short Films Section groups a selection of the best fiction and animation short films of the most recent international scene. The films of this section compete for:
  • Best Spanish Short Film Award, granted with a cash prize of 1000€ and a trophy.
  • Best International Short Film Award, granted with a cash prize of 300€ and a trophy.
  • Best Animation Short Film Award, granted with a cash prize of 300€ and a trophy.
  • Curtmiratges Award for Short Films directed by a young female director up to 30 y.o., endowed with a trophy.
  • Best Short Film – Audience Award, endowed with a trophy.
 • The Festival Official – Feature Films Section groups a selection of the best feature fiction and animation films presented. The films of this section compete for:
  • Best Feature Film – Audience Award, granted with a cash prize of 600€ and a trophy.
  • Social Sight Award for Feature Films dealing with any social concern, endowed with a trophy.
 • The Festival Official – Documentaries Section groups a selection of documentary films dealing with the following topics: society, solidarity, world, art, biography, music, fusion, history, nature, science, landscape, discovery, traveling, tourism, sports and ethnography. The films of this section compete for:
  • Best Spanish Short Film Documentary Award, granted with a cash prize of 300€ and a trophy.
  • Best Documentary – Audience Award, granted with a cash prize of 300€ and a trophy.
  • Memory Award for documentaries dealing with some aspect related with the historical memory, endowed with a trophy.

All Films competing in the three Sections will be eligible also for the rest of Festival Awards, awarded by the jury and endowed with a trophy. These are: Best Catalan Film, Best Director, Best Script, Rising Talent, Best Sound Design, Best Edition, Best Cinematography and Best Acting.

The Organization has the right, at its own discretion, to establish as many honorific awards as it deems appropriate.

1.     General submission requirements

Deadlines:

Submission form deadline: May 15th, 2021

Confirmation: Selection will be notified no later than June 15th, 2021

 • Festival programmers will select the films participating in the Official Sections.
 • When a film is selected, the Organization will notify the applicant by e-mail, and the entire official selection will be published on the Festival Homepage.

Eligibility criteria:

 • The Festival Official – Short Films Section is open to films around the world, lasting up to 30 minutes.
 • The Festival Official – Feature Films Section is open to films around the world, lasting 60 minutes or longer.
 • The Festival Official – Documentary Section is open to documentaries around the world, regardless of length.
 • For all three sections, films must meet the following criteria:
  • They have been produced later than 1st January 2018
  • They have not commercially premiered

The Festival’s Organization hast the right, at its own discretion, to exceptionally program films that do not meet these requirements, always Out of Competition.

 • To submit a film to the Festival the only accepted procedure is to upload the film through: clickforFestivals.com or www.Festhome.com or www.FilmFreeway.com platforms. We will accept DVDs or other physical formats sent at the following address: Cerdanya Film Festival – Museu Cerdà. C/ Higini de Rivera 4, 17520 Puigcerdà (Girona – SPAIN).
 • Films have to be presented in their original version. If Catalan or Spanish is not the original language, the film must have available subtitles in Catalan or Spanish.

 

2.     Awards

 • None of the awards might be declared not awarded or ex aequo.
 • The Organization has the right, at its sole discretion, to incorporate any other award and the right to replace the prizes with others of equal or greater value when it deems appropriate. In any such case, participants will be duly notified of such circumstances. The award winners are not entitled to request an exchange of their awards for any other prize.
 • Cash prizes are subject to the IRPF legislation in force for Spanish productions and to the international double taxation agreements in force for foreign productions.
 • Any decisions made by the Festival Organization and the jury are final. Submission and participation of a film implies unconditional acceptance of these regulations. Any questions or issues not set forth herein will be solved by the Organization of the Festival.
 1. Awards
 • Cerdanya Film Festival establishes a remuneration for all the films selected in the competition for screening rights according to the following table:
  • Short Films (<30’): 25€ VAT included
  • Documentaries (all length): 25€ VAT included
  • Fiction and animation Feature Films: 220€ VAT included
 • If the films are World Premiered at the Festival, the remuneration in the previous section doubles their amount. This condition must be documented and the Festival will verify its veracity.
 • Producers must provide corresponding invoices to Festival Organization in order to process the payment of these amounts. No payment will be made without the mandatory invoice or after December 31, 2021.

 

4.     How to submit a film

 • To submit a film to the Festival the only accepted procedures are: uploading the film through clickforFestivals.com or www.Festhome.com or www.FilmFreeway.com platforms or via Postal Delivery.
 • The submission via ClickForFestivals Platform, which includes a correctly filled submission form, promotional materials and an uploaded HD projection copy of the film.
 • The submission via Festhome Platform, which includes a correctly filled submission form, promotional materials and an online link. Please note that the password to your film link must not change until the end of the Festival.
 • The submission via FilmFreeway Platform, which includes a correctly filled submission form, promotional materials and an online link. Please note that the password to your film link must not change until the end of the Festival.
 • The submission via Postal Delivery, which includes a correctly filled submission form, promotional materials and a physical support (DVD, USB stick or Blu-ray). You can send it to the following address: Cerdanya Film Festival – Museu Cerdà. C/ Higini de Rivera 4, 17520 Puigcerdà (Girona – SPAIN).
 • There’s a submission fee to enter competition:
  • 5€ for Fiction and Animation Short Films
  • 5€ for Documentaries (regardless the length)
  • 15€ for Fiction and Animation Feature Films

Registration fees are not refundable and there are no waivers. Not paying that fee implies disqualification of the film from the contest.

Unpublished films premiering at the Cerdanya Film Festival, considering national or international premieres, must notify this condition to the Organization at: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

 • The Festival accepts rough cuts of the film but you will need to clearly notify to the Organization that this is not the final cut of the film. If it is needed, we will request an updated version and will contact the applicants directly.
 • Applicant guarantees that the film submitted is original and that it is not subject to any contract, assignment or third-party licenses relating to copyright, intellectual property or other rights other than those belonging to the creators of the film.
 • Your submission will only be accepted if all the required materials and information are received on time. Incomplete applications or without an online projection copy will not be taken into consideration. Projection copies must be sent before July 15th.

 

5.     Selection procedure, required items and authorizations

Selection Procedure:

 • Festival programmers will view and select the films that will participate in all the competitive sections.
 • The Festival will notify the applicant, no later than June 15th, 2021 whether his film is selected. Then, the participants will receive confirmation e-mail with a copy of the Festival Rules.
 • A professional Jury will deliberate the Cerdanya Film Festival Awards, except for those that are specifically voted on by the attending public.
 • The Organization might fellowship for the attendance of the awarded people.

Formats

 • The selected films must have an available screening copy in the following formats: DCP, Hard Disk (preferably .mov or .mp4) or Blu-ray. The Festival will not accept copies that do not meet the minimum requirements for exhibition.

Screening places

 • Screenings will take place at Museu Cerdà de Puigcerdà. The Organization may schedule extra screenings elsewhere.
 • Exceptionally, participating films may also choose to be shown in streaming and for a limited period through the Festival’s online channel and under the conditions agreed with online provider.

Authorizations, responsibility and publicity

 • Applicants exempt the Festival management from any responsibility derived from the plagiarism or any transgression of the current regulations in which they may incur. The films will be presented by a person who holds their rights or who represents them. The person who submits films to the contest will be responsible for making the copyright payments generated by them.
 • The winners commit themselves to mention the prize received in further broadcasts of the film. In addition, the winners authorize the Organization the use of extracts (less than 1′) and photographs for the promotion and publicity of the Festival in all physical and digital media, including social networks.
 • All films received will become part of the Cerdanya Film Festival archive, which will not return any of the copies received to its authors in any case. Applicants authorize the Organization to screen their films during the Festival as well as a selection within the “Short Film International Day”. No film will be screened more than 3 times without the prior consent of the owner.

 

6.     Contact information and communications

Questions concerning regulations and/or submission process should be directed to: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

Webpage:      www.cerdanyafilmfestival.cat
Facebook:      www.facebook.com/cerdanyafilmfestival
Instagram:      @cerdanyafilmfestival