Consulta aquí les bases de participació al concurs d'enguany

BASES DEL CERDANYA FILM FESTIVAL

[CATALÀ] BASES PER A LA INSCRIPCIÓ DE PEL·LÍCULES PER A L’EDICIÓ 2020

 

Cerdanya Film Festival, Festival Internacional de Cinema de Cerdanya, és un Festival de caire generalista on participen els gèneres documental, ficció i animació, curtmetratges i llargmetratges, i que consisteix en seccions a competició internacional, seccions no competitives i activitats paral·leles. Totes les pel·lícules que conformen les diferents seccions seran seleccionades pel comitè de programació del Festival.

L’11a edició del Cerdanya Film Festival se celebrarà de l’1 al 9 d’agost de 2020

Les següents bases regulen la candidatura de pel·lícules per a les Seccions Competitives Oficial – Curtmetratges, Oficial – Llargmetratges (Cinefília) i Oficial – Documental (DOCU+).   

 • La Secció Oficial – Curtmetratges agrupa una selecció dels millors curtmetratges del panorama internacional més recent. Les pel·lícules d’aquesta secció competeixen pel Premi al Millor Curtmetratge amb una dotació econòmica de 600€ i un guardó del Festival. El jurat escollirà una preselecció de 4 curtmetratges que seran projectats en una sessió especial i el públic en directe votarà el guanyador. També s’estableix el Premi Curtmiratges al Millor curtmetratge fet per una directora jove (menor de 30 anys), que consisteix en un guardó del Festival.
 • La Secció Oficial – Llargmetratges (Cinefília) és una secció competitiva que agrupa una selecció dels millors llargmetratges de ficció presentats a competició. El Premi al Millor Llargmetratge està dotat econòmicament amb 600€ i un guardó del Festival. També s’estableix el Premi Mirada Social al Millor llargmetratge que tracti una temàtica social, que consisteix en un guardó del Festival.
 • La Secció Oficial – Documental (DOCU+) agrupa una selecció de films documentals centrats en les temàtiques següents: societat, solidaritat-món, art, biografia, musical-fusió, història, paisatge, descoberta-viatges, turisme i etnografia. Les pel·lícules d’aquesta secció competeixen pel Premi al Millor Documental, dotat econòmicament amb 600€ i un guardó. També s’estableix el Premi Memòria al Millor documental que difongui algun aspecte relacionat amb la memòria històrica, que consisteix en un guardó del Festival.

Les pel·lícules de les tres seccions opten també a la resta de Premis del Festival, atorgats pel jurat del mateix i que consisteixen en un guardó del certamen.  Aquests són: Millor Film en Català, Millor Director, Millor guió original, Millor banda sonora, Millor muntatge, Millor fotografia i Millors Actor i Actriu.

L’Organització es reserva el dret a establir tantes mencions a films com el Jurat del Festival consideri oportú.

1.     Requisits generals per a la inscripció

Terminis:
Data límit d’inscripció:

30 d’abril de 2020 (consulteu condicions al punt 3.2)

Confirmació:
Es notificarà la selecció final a tots els participants abans del 15 de juliol de 2020

 • Els films que participin a les seccions Oficial – Curtmetratges, Oficial – Llargmetratges (Cinefília) i Oficial – Documental (DOCU+) seran seleccionats pels programadors del Festival. La seva decisió és inapel·lable.
 • L’Organització informarà preferentment a través d’un correu electrònic als aspirants dels films seleccionats i ho publicarà a la pàgina web del Festival.

 

Criteris d’admissió:

 • La Secció Oficial – Curtmetratges està oberta a curtmetratges de qualsevol país del món, amb un límit de 60 minuts de durada.
 • La Secció Oficial – Llargmetratges està oberta a films de qualsevol país del món, de durada superior a 60 minuts.
 • La Secció Oficial – Documental està oberta a documentals de qualsevol país del món, sense límit de durada.
 • En totes tres seccions els films presentats han de reunir les següents condicions:
  • que siguin produïts posteriorment a 1 gener del 2018
  • que no s’hagin estrenat comercialment

La direcció del Festival es reserva el dret a programar, com a excepció, pel·lícules que no compleixin aquests requisits, sempre fora de concurs.

 • Els procediments vàlids per presentar un film al Festival són: a través de la inscripció a les plataformes online clickforFestivals.com o www.festhome.com o www.filmfreeway.com. S’acceptaran enviaments de DVDs o altres formats físics i/o digitals a la següent adreça: Cerdanya Film Festival – Museu Cerdà. C/ Higini de Rivera 4, 17520 Puigcerdà (Girona).
 • Els films s’han de presentar en versió original i hauran de tenir subtítols en català o castellà integrats al film quan aquest no sigui l’idioma original de la pel·lícula.

No es contemplaran els films que no reuneixin aquests requisits. 

 

2.         Premis

 • Cap dels premis econòmics podrà ser declarat desert ni ex aequo.
 • L’Organització es reserva el dret d’incorporar nous premis i de substituir els premis per altres d’igual o més valor sempre que hi hagi una causa justificada. En qualsevol cas, aquesta decisió serà sempre degudament comunicada. Els premis no són intercanviables per qualsevol altre premi.
 • Els premis en metàl·lic estan subjectes a la legislació vigent de l’IRPF per a les produccions espanyoles i en base als convenis de doble imposició internacional per a les pel·lícules estrangeres.
 • Totes les decisions preses pel Festival i pel jurat són inapel·lables. La inscripció i participació d’un film al Certamen impliquen l’acceptació total de les bases. Qualsevol dubte que pugui sorgir que no quedi resolt en aquetes bases serà resolt per la direcció de l’Organització del Festival.

 

3.         Com inscriure un film

 • Els procediments acceptats per presentar un film al Festival són: a través de la plataforma clickforFestivals.com, la plataforma www.festhome.com, la plataforma www.filmfreeway.com o per tramesa postal.
  • La inscripció a la plataforma ClickForFestivals, que inclou una fitxa tècnica, materials promocionals i una còpia de projecció.
  • La inscripció a la plataforma FestHome, que inclou una fitxa tècnica, materials promocionals i un enllaç online. El participant s’haurà d’assegurar que la contrasenya a youtube, vimeo o altres no caduqui o canviï fins que acabi el Festival.
  • La inscripció a la plataforma Filmfreeway, que inclou una fitxa tècnica, materials promocionals i un enllaç online. El participant s’haurà d’assegurar que la contrasenya a youtube, vimeo o altres no caduqui o canviï fins que acabi el Festival.
  • La inscripció per tramesa postal o en mà, ha d’incloure la butlleta d’inscripció, una fitxa tècnica, materials promocionals i un suport físic amb el film. S’ha de remetre a: Cerdanya Film Festival – Museu Cerdà. C/ Higini de Rivera 4, 17520 Puigcerdà (Girona).
 • La quota d’inscripció al Festival és gratuïta si es compleix algun dels següents requisits:
  • Films presentats al concurs abans del dia 1 de març de 2020.
  • Films inèdits que vulguin estrenar-se dins del Cerdanya Film Festival.
  • Films produïts l’any 2020.

Els films que no compleixin cap de les condicions anteriors, tindran una quota d’inscripció de 12€ (IVA inclòs) per a cobrir les despeses de tramitació, visionat i gestió de la còpia de projecció del film. Aquestes quotes d’inscripció no són reemborsables i en cas de generar un superàvit, aquest es repartirà de manera alíquota entre els films seleccionats que hagin pagat aquesta quota.

Els films inèdits que vulguin estrenar-se al Cerdanya Film Festival, considerant estrenes a nivell internacional o nacional, hauran de notificar-ho expressament a: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

 • El Festival accepta la inscripció de pel·lícules amb muntatges no definitius (rough cuts/versió no definitiva) per a que els programadors les tinguin en compte. A l’hora de fer la inscripció, s’haurà de notificar/deixar escrit de manera clara que es tracta d’un muntatge no final de la pel·lícula. L’Organització contactarà directament amb el participant i/o persona que hagi fet la inscripció per reclamar una versió final i/o definitiva del la pel·lícula en cas necessari.
 • El/la participant assegura que el film presentat és original i no està subjecte a contractes, cessions o llicències a tercers de drets d’autor o propietats intel·lectuals o altres drets, excepte els propis de l’autor.
 • Només s’acceptaran les inscripcions que arribin a temps i no es tindran en compte les sol·licituds incomplertes. L’enviament de la còpia de projecció serà només online.
 • En el cas que es requereixi d’un factura per la inscripció caldrà enviar les dades fiscals (incloent NIF/nombre d’identificació de l’empresa) i el títol del(s) film(s) inscrits a: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

 

4.         Procés de selecció, requisits necessaris i autoritzacions

Procés de selecció

 • Els programadors del Festival visionaran tots els films inscrits a les diferents seccions competitives.
 • El Festival informarà abans del 15 de juliol de 2020 als aspirants de les pel·lícules seleccionades, que rebran un correu de confirmació i el reglament del Festival.
 • Un Jurat professional deliberarà sobre els premis del Cerdanya Film Festival, llevat d’aquells específicament designats pel públic assistent.
 • L’Organització becarà l’assistència dels autors premiats al Festival (allotjament i dietes).

Formats

 • Les pel·lícules seleccionades hauran de tenir disponible una còpia de projecció en els següents formats: DCP, Còpia digital en HD (preferiblement .mov o .mp4) o Blu-ray. El Festival no acceptarà còpies que no reuneixin les condicions d’exhibició mínimes.

Llocs de projecció

 • Les pel·lícules seleccionades es projectaran durant les dates del festival al Museu Cerdà de Puigcerdà. L’organització es reserva el dret d’itinerància de les sessions.

Autoritzacions, responsabilitat i publicitat

 • Els participants eximeixen a l’Organització del Festival de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o qualsevol transgressió de la legislació vigent en la que ells puguin incórrer.
 • Els premiats es comprometen a que en posteriors emissions del film figuri la menció del guardó rebut. A més a més, autoritzen l’Organització a l’ús d’extractes (menys de 1’) i fotografies per a la promoció i publicitat del Festival en tots els suports físics i digitals, incloent les xarxes socials.
 • Tots els films rebuts passaran a formar part del fons de documentació videogràfica del Cerdanya Film Festival, que no retornarà cap dels exemplars als seus autors en cap cas. Els participants autoritzen l’Organització a la reproducció dels seus films durant el Festival així com una selecció dins de la jornada de “El Dia Més Curt” o en sessions itinerants del festival (prèvia acceptació). Cap pel·lícula es projectarà més de 3 vegades sense el consentiment previ del propietari.

 

5.         Contacte i comunicacions

Per    a    consultes    relacionades    amb    les    bases    i/o    el    procés d’inscripció podeu contactar-nos a: info(a)cerdanyafilmfestival.cat  

Web:              www.cerdanyafilmfestival.cat
Facebook:      www.facebook.com/cerdanyafilmfestival
Instagram:      @cerdanyafilmfestival

[CASTELLANO] BASES PARA LA INSCRIPCIÓN DE PELÍCULAS PARA LA EDICIÓN 2020

 

Cerdanya Film Festival, Festival Internacional de Cine de Cerdanya, es un Festival de cariz generalista donde participan los géneros documental, ficción y animación, cortometrajes y largometrajes, y que consiste en secciones a competición internacional, secciones no competitivas y actividades paralelas. Todas las películas que conforman las diferentes secciones serán seleccionadas por el comité de programación del Festival.

La 11ª edición del Cerdanya Film Festival se celebrará del 1 al 9 de agosto de 2020

Las siguientes bases regulan la candidatura de películas para las Secciones Competitivas Oficial- Cortometrajes, Oficial – Largometrajes (Cinefilia) y Oficial – Documental (DOCU+).

 • La Sección Oficial – Cortometrajes agrupa una selección de los mejores cortometrajes del panorama internacional más reciente. Las películas de esta sección compiten por el Premio al Mejor Cortometraje con una dotación económica de 600€ y un galardón del Festival. El jurado escogerá una preselección de 4 cortometrajes que serán proyectados en una sesión especial y el público en directo votará el ganador. También se establece el Premio Curtmiratges al Mejor cortometraje hecho por una directora joven (menor de 30 años), que consiste en un galardón del Festival.
 • La Sección Oficial – Largometrajes (Cinefilia) agrupa una selección de los mejores largometrajes de ficción presentados a competición. El Premio al Mejor Largometraje está dotado económicamente con 600€ y un galardón del Festival. También se establece el Premio Mirada Social al Mejor largometraje que trate una temática social, que consiste en un galardón del Festival.
 • La Sección Oficial – Documental (DOCU+) agrupa una selección de documentales centrados en las temáticas siguientes: sociedad, solidaridad-mundo, arte, biografía, musical-fusión, historia, paisaje, descubierta-viajes, turismo y etnografía. Las películas de esta sección compiten por el Premio al Mejor Documental, dotado económicamente con 600€ y un galardón. También se establece el Premio Memoria al Mejor documental que difunda algún aspecto relacionado con la memoria histórica, que consiste en un galardón del Festival.

Las películas de las tres secciones también optan también al resto de Premios del Festival, otorgados por el jurado del mismo y que consisten en un galardón del certamen. Son: Mejor Film en Catalán, Mejor Director, Mejor guion original, Mejor banda sonora, Mejor montaje, Mejor fotografía y Mejores Actor y Actriz.

La Organización se reserva el derecho a establecer tantas menciones a films como el Jurado del Festival considere oportuno.

 

1.     Requisitos generales para la inscripción

Plazos: 

Fecha límite de inscripción:
30 de abril de 2020 (consulta condiciones en el punto 3.2)
Confirmación:
Se notificará la selección final a todos los participantes antes del 15 de julio de 2020

 • Los films que participen en las secciones Oficial – Cortometrajes, Oficial – Largometrajes (Cinefilia) y Oficial – Documental (DOCU+) serán seleccionados por los programadores del Festival y su decisión es inapelable.
 • La Organización informará preferentemente a través de un correo electrónico a los aspirantes de los films seleccionados y lo publicará en la página web del Festival.

 

Criterios de admisión: 

 • La Sección Oficial – Cortometrajes está abierta a cortometrajes de cualquier país del mundo, con un límite de 60 minutos de duración.
 • La Sección Oficial – Largometrajes está abierta a films de cualquier país del mundo, de duración superior a los 60 minutos.
 • La Sección Oficial – Documental está abierta a documentales de cualquier país del mundo, sin límite de duración.
 • En las tres secciones las películas presentadas deben reunir las siguientes condiciones:
  • que sean producidas después del 1 enero de 2018
  • que no hayan sido estrenadas comercialmente

La dirección del Festival se reserva el derecho de programar, como excepción, películas que no cumplan estos requisitos, siempre fuera de concurso.

 • Los procedimientos válidos para presentar una película al Festival son: a través de las plataformas online clickforFestivals.com o www.festhome.com o www.filmfreeway.com. Se aceptarán envíos de DVDs u otros formatos físicos y/o digitales en la siguiente dirección: Cerdanya Film Festival – Museu Cerdà. C/ Higini de Rivera 4, 17520 Puigcerdà (Girona).
 • Los films se presentarán en versión original y deberán tener subtítulos en catalán o castellano integrados en el film cuando no sea el idioma original de la película.

No se contemplarán películas que no reúnan estos requisitos.

 

2.     Premios

 • Ninguno de los premios económicos podrá ser declarado desierto ni ex aequo.
 • La Organización se reserva el derecho de incorporar nuevos premios y de sustituir los premios por otros de igual o superior valor siempre que haya una causa justificada. En cualquier caso, tal decisión será siempre debidamente comunicada. Los premios no son intercambiables por cualquier otro premio.
 • Los premios en metálico están sujetos a la legislación vigente del IRPF para las producciones españolas y en base a los convenios de doble imposición internacional para las películas extranjeras.
 • Todas las decisiones tomadas por el Festival y por el jurado son inapelables. La inscripción y participación de un film al Certamen implican la aceptación total de las bases. Cualquier duda que pueda surgir que no quede resuelta en estas bases será resuelta por la dirección de la Organización del Festival.

 

3.     Cómo inscribir un film

 • Los procedimientos aceptados para presentar una película al festival son: a través de la plataforma clickforfestivals.cat, la plataforma www.festhome.com, la plataforma www.filmfreeway.com o por envío postal.
  • La inscripción en la plataforma ClickForFestivals, que incluye una ficha técnica, materiales promocionales y una copia de proyección.
  • La inscripción en la plataforma FestHome, que incluye una ficha técnica, materiales promocionales y un enlace online. El participante deberá asegurarse que la contraseña de youtube, vimeo u otros no caduque o cambie hasta que acabe el Festival.
  • La inscripción en la plataforma Filmfreeway, que incluye una ficha técnica, materiales promocionales y un enlace online. El participante deberá asegurarse que la contraseña de youtube, vimeo u otros no caduque o cambie hasta que acabe el Festival.
  • La inscripción por envío postal o en mano, debe incluir el formulario de inscripción, una ficha técnica, materiales promocionales y un soporte físico con el film. Debe remitirse a: Cerdanya Film Festival – Museu Cerdà. C/ Higini de Rivera 4, 17520 Puigcerdà (Girona).
 • La cuota de inscripción al Festival es gratuita si se cumple alguno de los siguientes requisitos:
  • Films presentados a concurso antes del día 1 de marzo de 2020.
  • Films inéditos que quieran estrenarse dentro del Cerdanya Film Festival.
  • Films producidos el año 2020.

Las películas que no cumplan ninguna de las condiciones anteriores, tendrán una cuota de inscripción de 12€ (IVA incluido) para cubrir la tramitación, visionado y gestión de la copia de proyección del film. Las cuotas de inscripción no son reembolsables. En caso de generar un superávit, éste se repartirá íntegramente de manera alícuota entre las películas participantes que hayan pagado dicha cuota.

Los films inéditos que quieran estrenarse en el Cerdanya Film Festival, considerando estrenas a nivel internacional o nacional, deberán notificarlo expresamente a: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

 • El Festival acepta la inscripción de películas con montajes no definitivos (rough cuts/versión no definitiva) para que los programadores las tengan en cuenta. A la hora de hacer la inscripción, se deberá notificar/dejar escrito de manera clara que se trata de un montaje no final de la película. La Organización contactará directamente con el participante y/o persona que haya hecho la inscripción para reclamar una versión final y/o definitiva de la película en caso necesario.
 • El participante asegura que el film presentado es original e inédito y no se encuentra sujeto a contratos, cesiones o licencias a terceros de derechos de autor o propiedades intelectuales u otros derechos, excepto los propios del autor.
 • Sólo se aceptarán las inscripciones que lleguen a tiempo y no se tendrán en cuenta las solicitudes incompletas. El envío de la copia de proyección será solo online.
 • En el caso de que se requiera una factura por la inscripción se deberán enviar los datos fiscales (incluyendo NIF/número de identificación de la empresa) y el título(s) del/de los film(s) inscritos a: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

 

4.     Proceso de selección, requisitos necesarios y autorizaciones

Proceso de selección: 

 • Los programadores del Festival visionarán todos los films inscritos en las distintas secciones competitivas.
 • El Festival informará antes del 15 de julio a los aspirantes de las películas seleccionadas, quienes recibirán un correo de confirmación y el reglamento del Festival.
 • Un Jurado profesional deliberará sobre los premios del Cerdanya Film Festival, menos los específicamente designados por el público asistente.
 • La Organización becará la asistencia al Festival de los autores premiados (alojamiento y dietas).

 

Formatos: 

 • Las películas seleccionadas deberán tener disponible una copia de proyección en los siguientes formatos: DCP, Hard Disk o Blu-ray. El Festival no aceptará copias que no reúnan las condiciones de exhibición mínimas.

 

Lugares de proyección: 

 • Las películas seleccionadas se proyectarán durante las fechas del festival en el Museu Cerdà de Puigcerdà. La organización se reserva el derecho de programar sesiones en otros espacios.

 

Autorizaciones, responsabilidad y publicidad: 

 • Los participantes eximen la organización de cualquier responsabilidad derivada del plagio o la transgresión de la legalidad vigente en la que ellos puedan incurrir.
 • Los premiados se comprometen a que en posteriores emisiones del film figure la mención del galardón recibido. Además, autorizan la Organización al uso de extractos (menos de 1’) y fotografías para la promoción y publicidad del Festival en todos los soportes físicos y digitales, incluyendo las redes sociales.
 • Todos los films recibidos pasarán a formar parte del fondo de documentación videogràfica del Cerdanya Film Festival, que no devolverá ninguno de los ejemplares a sus autores en ningún caso. Los participantes autorizan la Organización a la reproducción de sus films durante el Festival así como, previa aceptación expresa, una selección dentro de la jornada de “El Día Más Corto” o en sesiones itinerantes del Festival. Ninguna película se proyectará más de 3 veces sin el consentimiento previo del propietario.

 

5. Contacto y comunicaciones

Para consultas relacionadas con las bases y/o el proceso de inscripción pueden contactarnos en: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

Web:              www.cerdanyafilmfestival.cat
Facebook:      www.facebook.com/cerdanyafilmfestival
Instagram:      @cerdanyafilmfestival

[ENGLISH] SUBMISSION RULES AND REGULATIONS FOR THE 2020 EDITION

Cerdanya Film Festival, Festival Internacional de Cinema de Cerdanya, is a Festival specialized in the documentary, fiction and animation genre, short and feature films, consisting of competitive international sections, non-competitive sections and parallel activities. All the films that are part of the different sections will be selected by the Festival programmers.

The 11th edition of the Cerdanya Film Festival will be held from 1st to 9th August 2020. 

The following regulations will be applied to films submitted for the Competitive Sections Official – Short Films, Official – Feature Films (Cinefilia) and Official – Documentary (DOCU+).

 • The Festival Official – Short Films Section groups a selection of the best short films of the most recent international scene. The films of this section compete for the Best Short Film Award, granted with a cash prize of 600€ and a trophy. The jury will preselect 4 Short Films, which will be screened in a special session, and the audience attending will vote for the winner. Additionally, all Short Films directed by a young female director (up to 30 y.o.) will be eligible for the Curtmiratges Award, endowed with a trophy.
 • The Festival Official – Feature Films (Cinefilia) Section groups a selection of the best feature films presented. The films of this section compete for the Best Feature Film Award, granted with a cash prize of 600€ and a trophy. Additionally, all Feature Films dealing with any social concern will be eligible for the Social Sight Award, endowed with a trophy.
 • The Festival Official – Documentary (DOCU+) Section groups a selection of documentary films dealing with the following topics: society, solidarity-world, art, biography, music-fusion, history, landscape, discovery traveling, tourism and ethnography. The films of this section compete for the Best Documentary Award, granted with a cash prize of 600€ and a trophy. Additionally, all Documentaries dealing with some aspect related with the historical memory will be eligible for the Memory Award, endowed with a trophy.

All Films competing in the three Sections will be eligible also for the rest of Festival Awards, awarded by the jury and endowed with a trophy. These are: Best Catalan Film, Best Director, Best Script, Best Sound, Best Edition, Best Cinematography and Best Actor and Actress.

The Organization has the right, at its own discretion, to establish as many honorific awards as it deems appropriate.

 

1.     General submission requirements

Deadlines:

Submission form deadline: April 30th, 2020 (check out special conditions on 3.2)

Confirmation: Selection will be notified no later than July 15th, 2020

 • Festival programmers will select the films participating in the Official – Short Films, Official – Feature Films (Cinefilia) and Official – Documentary (DOCU+).
 • When a film is selected, the Organization will notify the applicant by e-mail, and the entire official selection will be published on the Festival Homepage.

 

Eligibility criteria:

 • The Festival Official – Short Films Section is open to films around the world, lasting up to 60 minutes.
 • The Festival Official – Feature Films Section is open to films around the world, lasting 60 minutes or longer.
 • The Festival Official – Documentary Section is open to documentaries around the world, regardless of length.
 • For all three sections, films must meet the following criteria:
  • They have been produced later than 1st January 2018
  • They have not commercially premiered

The Festival’s Organization hast the right, at its own discretion, to exceptionally program films that do not meet these requirements, always Out of Competition.

 • To submit a film to the Festival the only accepted procedure is to upload the film through: clickforFestivals.com or www.festhome.com or www.filmfreeway.com platforms. We will accept DVDs or other physical formats sent at the following address: Cerdanya Film Festival – Museu Cerdà. C/ Higini de Rivera 4, 17520 Puigcerdà (Girona – SPAIN).
 • Films have to be presented in their original version. If Catalan or Spanish is not the original language, the film must have a version subtitled in Catalan or Spanish (integrated subtitles).

Any film that does not meet all these requirements will not be eligible for selection.

 

2.     Awards

 • None of the awards might be declared not awarded or ex aequo.
 • The Organization has the right, at its sole discretion, to incorporate any other award and the right to replace the prizes with others of equal or greater value when it deems appropriate. In any such case, participants will be duly notified of such circumstances. The award winners are not entitled to request an exchange of their awards for any other prize.
 • Cash prizes are subject to the IRPF legislation in force for Spanish productions and to the international double taxation agreements in force for foreign productions.
 • Any decisions made by the Festival Organization and the jury are final. Submission and participation of a film implies unconditional acceptance of these regulations. Any questions or issues not set forth herein will be solved by the Organization of the Festival.

 

3.     How to submit a film

 • To submit a film to the Festival the only accepted procedures are: uploading the film through clickforFestivals.com or www.festhome.com or www.filmfreeway.com platforms or via Postal Delivery.
  • The submission via ClickForFestivals Platform, which includes a correctly filled submission form, promotional materials and an uploaded HD projection copy of the film.
  • The submission via FestHome Platform, which includes a correctly filled submission form, promotional materials and an online link. Please note that the password to your film link must not change until the end of the Festival.
  • The submission via Filmfreeway Platform, which includes a correctly filled submission form, promotional materials and an online link. Please note that the password to your film link must not change until the end of the Festival.
  • The submission via Postal Delivery, which includes a correctly filled submission form, promotional materials and a physical support (DVD, USB stick or Blu-ray). You can send it to the following address: Cerdanya Film Festival – Museu Cerdà. C/ Higini de Rivera 4, 17520 Puigcerdà (Girona – SPAIN).
 • The submission fee is free of charge if at least one of the following conditions is met:
  • Films presented to competition before March 1st, 2020.
  • Unpublished Films wanting Cerdanya Film Festival as its premiere.
  • Films produced in 2020.

Films that do not comply with any of the conditions above, will have a registration fee of 12€ (VAT included) to cover the processing, viewing and managing the screening copy of the film. Registration fees are not refundable but in case of a surplus, this amount will be divided equally among selected who paid that fee.

Unpublished films premiering at the Cerdanya Film Festival, considering national or international premieres, must notify this condition to the Organization at: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

 • The Festival accepts rough cuts of the film but you will need to clearly notify to the Organization that this is not the final cut of the film. If it is needed, we will request an updated version and will contact the applicants directly.
 • Applicant guarantees that the film submitted is original and that it is not subject to any contract, assignment or third-party licenses relating to copyright, intellectual property or other rights other than those belonging to the creators of the film.
 • Your submission will only be accepted if all the required materials and information are received on time. Incomplete applications or without an online projection copy will not be taken into consideration.
 • In case of an invoice is needed, please send your invoicing details (VAT number included) and the title of the film to: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

 

4.     Selection procedure, required items and authorizations

Selection Procedure:

 • Festival programmers will view and select the films that will participate in all the competitive sections.
 • The Festival will notify the applicant, no later than July 15th, 2020 whether his film is selected. Then, the participants will receive confirmation e-mail with a copy of the Festival Rules.
 • A professional Jury will deliberate the Cerdanya Film Festival Awards, except for those that are specifically voted on by the attending public.
 • The Organization might fellowship for the attendance of the awarded people.

 

Formats

 • The selected films must have an available screening copy in the following formats: DCP, Hard Disk (preferably .mov or .mp4) or Blu-ray. The Festival will not accept copies that do not meet the minimum requirements for exhibition.

 

Screening places

 • Screenings will take place at Museu Cerdà de Puigcerdà. The Organization may schedule extra screenings elsewhere.

 

Authorizations, responsibility and publicity

 • Applicants exempt the Festival management from any responsibility derived from the plagiarism or any transgression of the current regulations in which they may incur.
 • The winners commit themselves to mention the prize received in further broadcasts of the film. In addition, the winners authorize the Organization the use of extracts (less than 1′) and photographs for the promotion and publicity of the Festival in all physical and digital media, including social networks.
 • All films received will become part of the Cerdanya Film Festival archive, which will not return any of the copies received to its authors in any case. Applicants authorize the Organization to screen their films during the Festival as well as a selection within the “Short Film International Day”. No film will be screened more than 3 times without the prior consent of the owner.

 

5.     Contact information and communications

Questions concerning regulations and/or submission process should be directed to: info(a)cerdanyafilmfestival.cat

Webpage:      www.cerdanyafilmfestival.cat
Facebook:      www.facebook.com/cerdanyafilmfestival
Instagram:      @cerdanyafilmfestival